Pyetje per patent shofer online dating

Rated 3.85/5 based on 686 customer reviews

Aktualisht janë 8 kategori për lejet e drejtimit, vitin e ardhshëm do të jenë 14 kategori të lejeve të drejtimit.Pra do të ketë kategori të reja, sepse do të ketë një nëndarje specifike për çdo kategori me kodet përkatëse, si kategoria A1, B1, B2, të cilat përcaktohen më shumë nga karakteristikat e mjetit me rimorkio ose pa rimorkio, apo edhe nga fuqia motorike.Në mënyrë sasiore janë më shumë pyetje, por më të thjeshta në dhënien e përgjigjeve.Ndërsa marzhi i gabimeve do të jetë te 10 për qindëshi, nga 13 për qind që është aktualisht. Pyetjet me përgjigje janë nga Ministria e Punëve të Brendshme - Republika e Maqedonisë.

Të gjitha do të shënohen me kode përkatëse të përcaktuara në vendimet e marra, pasi ana ligjore është e plotë edhe infrastruktura është e plotë nga ana e Drejtorisë së Transportit.

Në këtë rast, njohuritë e përfituara në autoshkolla për marrjen e lejes së drejtimit janë thelbësore dhe për këtë është shumë e rëndësishme përgatitja që bëhet para marrjes së lejes së drejtimit.

Ju po thoni që keni rikonceptuar programet dhe shtuar kategoritë e patentave, po dokumentacioni për aplikim nga qytetarët a është lehtësuar? Për sa i përket dokumentacionit që paraqitet nuk ka ndryshim sepse falë teknologjisë së informacionit, shumë prej gjeneraliteteve të personave për marrjen e lejes së drejtimit janë në regjistrin e Drejtorisë së Shërbimit të Transporteve, falë komunikimit online që ajo ka me institucionet përkatëse.

Bërxhiku tha se lejet aktuale nuk zhvlerësohen deri në përfundimin e afatit të tyre dhe tarifa për patentat e reja mbetet e pandryshuar.

Kur do të nisë shpërndarja e patentave të reja dhe si do të ndryshojnë kategoritë për lejet e drejtimit?

Leave a Reply